تعرفه ثبت دامنه


دامنه آدرس شما در اینترنت است. داشتن یک دامنه اولین گام برای حضور در وب است.هم اکنون برای ثبت دامنه دلخواه خود اقدام کنید. لازم به ذکر است در سیستم شرکت کیمیاهاست دامنه به نام کاربر ثبت خواهد شد و تمامی حقوق و امتیاز آن متعلق به ایشان می باشد.

از جمله امکانات ارائه شده توسط سیستم ثبت دامین شرکت کیمیا هاست می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

ثبت آنلاین دامنه با مشخصات و مالکیت قطعی خودتان ارائه پنل قدرتمند مدیریت دامنه ریسلو
امکان تغییر سرورهای نام دامنه امکان تغییر اطلاعات Whois
امکان فقل کردن و یا آزاد کردن دامین امکان دریافت کد انتقال دامین

 

resello
ثبت جدید انتقال تمدید
ir. ۴۲۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
com. ۳۷۰۰۰ تومان ۳۹۰۰۰ تومان ۳۹۰۰۰ تومان
net. ۴۵۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰ تومان
org. ۴۵۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰ تومان
info. ۴۵۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰ تومان ۴۵۰۰۰ تومان
biz. ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان
company. ۸۵۰۰۰ تومان ۸۵۰۰۰ تومان ۸۵۰۰۰ تومان
co. ۱۵۹۰۰۰ تومان ۱۵۹۰۰۰ تومان ۱۵۹۰۰۰ تومان
co.ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
org.ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
net.ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
ac.ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
gov.ir. ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان ۴۹۰۰ تومان
name. ۵۳۰۰۰ تومان ۵۳۰۰۰ تومان ۵۳۰۰۰ تومان
asia. ۶۴۰۰۰ تومان ۶۴۰۰۰ تومان ۶۴۰۰۰ تومان
today. ۸۵۰۰۰ تومان ۸۵۰۰۰ تومان ۸۵۰۰۰ تومان
city. ۸۵۰۰۰ تومان ۸۵۰۰۰ تومان ۸۵۰۰۰ تومان
market. ۱۱۰۰۰۰ تومان ۱۱۰۰۰۰ تومان ۱۱۰۰۰۰ تومان
ws. ۱۳۹۰۰۰ تومان ۱۳۹۰۰۰ تومان ۱۳۹۰۰۰ تومان
mobi. ۶۵۰۰۰ تومان ۶۵۰۰۰ تومان ۶۵۰۰۰ تومان
in. ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان
tel. ۶۸۰۰۰ تومان ۶۸۰۰۰ تومان ۶۸۰۰۰ تومان
tv. ۱۳۸۰۰۰ تومان ۱۳۸۰۰۰ تومان ۱۳۸۰۰۰ تومان
bz. ۱۱۵۰۰۰ تومان ۱۱۵۰۰۰ تومان ۱۱۵۰۰۰ تومان
us. ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان
eu. ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان ۴۳۰۰۰ تومان
it. ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان
fr. ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان
de. ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان ۵۹۰۰۰ تومان