لیست سرورهای خارج از ایران


سرور

سرور
Server 1 Server 2 Server 3
CPU Dual Xeon 5150
۴ Cores
I5-2400 3.1Ghz
Turbo
Dual Xeon 5639
۱۲ Cores
RAM ۸ گیگابایت ۱۶ گیگابایت ۴۸ گیگابایت
HDD ۲×۲۵۰ GB SATA ۱۰۰۰GB SATA ۲۰۰۰GB SATA
ترافیک ماهانه ۱۰۰Mbit Unmetered Transfer ۱۰۰Mbit Unmetered Transfer ۱۰۰Mbit Unmetered Transfer
IP اختصاصی ۵ ۵ ۵
پورت اتصال به شبکه (Uplink) ۱۰۰mbps ۱۰۰mbps ۱۰۰mbps
سیستم عامل Linux Centos 6 / Windows 2008 Linux Centos 6 / Windows 2008 Linux Centos 6 / Windows 2008
موقعیت سرور: امریکا بله بله بله
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان
قیمت / ماهانه ۱۷۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
توجه : تمام قیمت ها به تومان می باشد / پرداخت سالانه شامل یک ماه تخفیف می باشد

سرور-آلمان

سرور
Server 1 Server 2 Server 3
CPU Intel Core i7 930 Intel Core i7-4770 Intel Core i7-3930
RAM ۲۴ گیگابایت ۳۲ گیگابایت ۶۴ گیگابایت
HDD ۲×۷۵۰ GB SATA ۲×۲۰۰۰ SATA ۲x3000GB SATA
ترافیک ماهانه ۲۰۰Mbit Unmetered Transfer ۲۰۰Mbit Unmetered Transfer ۲۰۰Mbit Unmetered Transfer
IP اختصاصی ۱ ۱ ۱
پورت اتصال به شبکه (Uplink) ۲۰۰mbps ۲۰۰mbps ۲۰۰mbps
سیستم عامل Linux Centos 6 / Windows 2012 Linux Centos 6 / Windows 2012 Linux Centos 6 / Windows 2012
موقعیت سرور: آلمان بله بله بله
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان
قیمت / ماهانه ۲۱۵,۰۰۰ ۲۹۳,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
توجه : تمام قیمت ها به تومان می باشد / پرداخت سالانه شامل یک ماه تخفیف می باشد

 

Directadmin – ماهانه ۳۲,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
Directadmin – سالانه ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
Cpanel – ماهانه ۱۳۸,۰۰۰ تومان ۱۳۸,۰۰۰ تومان ۱۳۸,۰۰۰ تومان
Plesk 100 domains – ماهانه ۹۵,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان
هر ۸GB RAM اضافی ۴۵,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
مدیریت کامل ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
IP اضافی ۷,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان
ویندوز ۲۰۰۸ امریکا-ماهانه ۶۵,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان
ویندوز ۲۰۱۲ آلمان-ماهانه ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
توجه : درصورت نیاز به قابلیت هایی دیگر با بخش فنی تماس حاصل فرمائید.